Turistička zajednica grad Metković

Smještaj

Službenik za informiranje

Posted by: on: 12/12/2014

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo turizma uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

 • Zakon o pravu na pristup informacijama ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) ; ispravak (NN 15/14) ;
 • Poslovnik Povjerenika za informiranje (NN 25/14) ;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14) ;
 • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14).
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Metkovića. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica grada Metkovića, A. Starčevića 3, 20 350 Metković
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Službenik za informiranje: Magdalena Medar-Ujdur, tel. 020/ 681899 ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dokumenti, zakoni i podzakonski akti

 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

(NN 52/19)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

 

(NN 152/08) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 52/19) 

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_991.html
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html

 

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13)
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1395.html
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_97_2188.html
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_158_3308.html

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

 

https://htz.hr/hr-HR/opce-informacije/regulativa/zakoni-i-podzakonski-akti

https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

http://www.metkovic.hr/uprava/dokumenti/glasnik/2010-2.pdf

Read 20111 times Last modified on Thursday, 23 July 2020 06:14
Public in: Events